How can we help?

BMX hỗ trợ những ví nào??

BMX có hợp tác với imToken và MyEtherWallet, Cả hai ví này hoàn toàn có thể hỗ trợ BMX.Các ví khác hỗ trợ Ethereum ERC20 cũng hỗ trợ BMX.Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, vui lòng gửi yêu cầu đến dịch vụ khách hàng。

Bài viết này có hữu ích không?

54 trên 86 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.