Cài đặt đòn bẩy cho những người theo dõi giao dịch sao chép

Thân gửi người dùng BitMart,

 

Đối với Giao dịch Sao chép Hợp đồng Tương lai, vấn đề về "Cài đặt Đòn bẩy cho Người theo dõi Giao dịch Sao chép":

  • Nhất quán vi đòn by v thế ca nhà giao dch chính. Đòn by sao chép được đt đ khớp vi đòn by mà nhà giao dch chính s dng cho các v thế ca h.
  • Người theo dõi thể tùy chỉnh đòn bẩy để sao chép giao dịch.

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.