Ký quỹ chéo của người theo dõi/Chế độ ký quỹ riêng biệt

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với tính năng Sao chép giao dịch tương lai, vấn đề về "Chế độ ký quỹ chéo của người theo dõi giao dịch sao chép/Chế độ ký quỹ riêng":

Cài đặt chế độ ký quỹ chéo/ký quỹ riêng biệt sẽ tuân theo Trader chuyên nghiệp.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.