Hướng dẫn hủy sao chép của người theo dõi

Xin chào người dùng BitMart,


Đối với tính năng Sao chép Giao dịch Hợp đồng Tương lai, [Hướng dẫn hủy sao chép của người theo dõi]

  • Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể xóa những người theo dõi có vốn chủ sở hữu tài khoản dưới 100 USDT.

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.