Vị thế sao chép của người theo dõi đã bị đóng

Xin chào người dùng BitMart,
 
Đối với tính năng Giao dịch Sao chép Hợp đồng Tương lai, sau khi vị thế của người theo dõi được mở với Trader chuyên nghiệp, sẽ xảy ra bốn tình huống "đóng vị thế sao chép" như sau:
 
1. Làm theo các Trader chuyên nghiệp và đưa ra quyết định sáng suốt
Khi Trader chuyên nghiệp đặt tỷ lệ cắt lỗ hoặc chốt lãi cho vị thế được sao chép, những người theo dõi cũng sẽ thiết lập tỷ lệ này tương ứng. Khi lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời được kích hoạt, vị thế đã sao chép sẽ tự động đóng.
 
2. Người theo dõi đóng vị thế của họ một cách độc lập
Những người theo dõi có thể đóng vị trí theo dõi hiện tại một cách độc lập.
 
3. Kích hoạt tỷ lệ chốt lãi/cắt lỗ
Khi Trader chuyên nghiệp đặt tỷ lệ cắt lỗ hoặc chốt lãi cho vị thế được sao chép, những người theo dõi cũng sẽ thiết lập tỷ lệ này tương ứng. Khi lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời được kích hoạt, vị thế đã sao chép sẽ tự động đóng. Khi lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời được kích hoạt, vị thế đã sao chép sẽ tự động đóng.
 
4. Khoản lỗ vị trí tiếp theo hiện tại lớn hơn tài sản tiếp theo có sẵn
Khi số tiền thua lỗ thả nổi của vị thế được sao chép lớn hơn tài sản giao dịch sao chép có sẵn, vị thế được sao chép sẽ tự động bị đóng.
 
Lưu ý: "Vị thế hiện tại" trên trang hợp đồng được hiển thị theo vị thế
1. Mỗi lệnh mà người dùng theo dõi sẽ được hiển thị trong phần "Vị trí hiện tại" và các lệnh giao dịch sao chép sẽ được phân biệt bằng nhãn.
2. Người dùng có thể đóng các vị thế từng cái một hoặc bằng một cú nhấp chuột trong "vị thế hiện tại";
3. Vị thế giao dịch của chính người dùng và vị thế sao chép sẽ không được hợp nhất.
4. Khi người dùng theo dõi nhiều Trader chuyên nghiệp để mở cùng một cặp giao dịch, Trader chuyên nghiệp đầu tiên theo dõi sẽ được ưu tiên sao chép
 
Ví dụ:
Người dùng A theo dõi nhà giao dịch chính B trước, sau đó là nhà giao dịch chính C. Hai nhà giao dịch chính mở các vị thế riêng biệt. Đồng tiền sao chép là BTC/USDT và đòn bẩy là 100.
Theo dõi giá mở cửa của Trader chuyên nghiệp B là 13,000 USDT và mua 100 hợp đồng; theo giá mở cửa của Trader chuyên nghiệp C là 14,000 USDT, mua 100 hợp đồng.
Tại thời điểm này, người dùng A sẽ theo dõi Trader chuyên nghiệp B để mở một vị thế

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.