Quy mô vị thế tối thiểu và giới hạn vị thế cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp về hợp đồng tương lai

Thân gửi người dùng BitMart:

Đối với tính năng Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai, "Số lượng người theo dõi tối đa" dành cho Nhà giao dịch chuyên nghiệp, vui lòng lưu ý những điều sau:

  1. Số tiền để mở một vị thế của một nhà giao dịch chuyên nghiệp không được nhỏ hơn khối lượng lệnh tối thiểu cho hợp đồng tương lai. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thông tin giao dịch hợp đồng tương lai."

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.