Yêu cầu và thủ tục để đăng ký trở thành Nhà giao dịch chuyên nghiệp

Thân gửi người dùng BitMart:

 

Các yêu cầu và thủ tục để đăng ký trở thành một Nhà giao dịch chuyên nghiệp, vui lòng lưu ý những điều sau:

 

Yêu cầu để đăng ký trở thành Nhà giao dịch chuyên nghiệp

  • Hiện tại không theo dõi bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nào khác;

  • Mỗi nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ có thể đăng ký một tài khoản cho các giao dịch được theo dõi.

Thủ tục đăng ký để trở thành Nhà giao dịch chuyên nghiệp

  • Truy cập trang web BitMart hoặc ứng dụng BitMart;
  • Trên trang Sao chép Giao dịch Hợp đồng Tương lai, nhấp vào "Đăng ký để Trở thành Nhà giao dịch Chuyên nghiệp";
  • Điền thông tin được yêu cầu và đọc "Thỏa thuận sao chép giao dịch BitMart" trước khi đồng ý;
  • Quá trình chờ xem xét;
  • Sau khi danh tính Nhà giao dịch chuyên nghiệp được xác minh và phê duyệt, các giao dịch được theo dõi cho hợp đồng tương lai sẽ được kích hoạt. Nếu một nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn tạm dừng các giao dịch được theo dõi, họ có thể chuyển đến phần "Cài đặt" trong trang "Chi tiết cá nhân" cho các giao dịch được theo dõi và tắt "Giao dịch được theo dõi trong tương lai".

Bài viết này có hữu ích không?

20 trên 24 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.