Định nghĩa dữ liệu giao dịch của Trader chuyên nghiệp

Xin chào người dùng BitMart,

 

Vui lòng lưu ý định nghĩa về dữ liệu giao dịch của Trader chuyên nghiệp như sau:

Dữ liệu giao dịch

 • ROI trong 7 ngày: ROI trong 7 ngày qua = (lợi nhuận thực hiện trong 7 ngày qua + lợi nhuận chưa thực hiện ở các vị thế hiện tại) / (ký quỹ mở cho các lệnh đã đóng trong 7 ngày qua + ký quỹ mở ở các vị thế hiện tại)
 • Lãi lỗ tích lũy: tổng lãi lỗ của tất cả các lệnh đã sao chép
 • Rút tiền tối đa: rút tiền tối đa từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong ROI của 7 ngày qua
 • Lãi lỗ tích lũy (Người theo dõi): tổng lãi lỗ của tất cả người dùng sao chép giao dịch dưới quyền của Trader chuyên nghiệp - tổng lợi nhuận chia sẻ
 • Ngày giao dịch: số ngày kể từ khi Trader chuyên nghiệp bắt đầu giao dịch
 • Tỷ lệ thắng trong 7 ngày: số lượng lệnh đã đóng có lợi nhuận thanh toán dương trong 7 ngày qua / tổng số lệnh đã đóng được thanh toán trong 7 ngày qua
 • Tổng số giao dịch: tổng số giao dịch mở và đóng trong phạm vi giao dịch sao chép
 • Giao dịch có lợi nhuận: số lượng giao dịch có lợi nhuận thanh toán dương trong phạm vi giao dịch sao chép
 • Giao dịch thua lỗ: số lượng giao dịch có lợi nhuận thanh toán âm trong phạm vi giao dịch sao chép
 • Tần suất giao dịch hàng tuần: số lượng giao dịch trung bình mỗi tuần, tổng số giao dịch/số tuần
 • Thời gian nắm giữ trung bình: thời gian nắm giữ trung bình của các lệnh đã đóng
 • Phạm vi sao chép giao dịch: các cặp giao dịch mà Trader chuyên nghiệp đã chọn để sao chép

*Dữ liệu giao dịch trên được cập nhật 10 phút một lần

 • Biểu đồ tỷ suất lợi nhuận hàng ngày: ROI hàng ngày = (Lợi nhuận thực hiện trong ngày + Lợi nhuận chưa thực hiện lúc 24:00 - Lợi nhuận chưa thực hiện lúc 00:00) / (Ký quỹ mở của các lệnh đã đóng trong ngày + Ký quỹ mở ở các vị thế hiện tại) *T+1 cập nhật
 • Biểu đồ đường cong lãi lỗ hàng ngày: tổng lãi lỗ của tất cả các lệnh đã đóng trong ngày *T+1 để cập nhật

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.