Chế độ vị thế đầy đủ/một phần của Trader chuyên nghiệp

 
Thân gửi người dùng BitMart,
 

Đối với tính năng giao dịch sao chép của BitMart liên quan đến "Chế độ vị thế đầy đủ/một phần của Trader chuyên nghiệp" :

Các Trader chuyên nghiệp có thể đóng các vị thế giao dịch sao chép của họ trên trang "Giao dịch sao chép hiện tại" trên trang tương lai hoặc trên trang "Giao dịch sao chép của tôi" trên trang chủ giao dịch sao chép.

 

Có một số hạn chế đối với các Trader chuyên nghiệp khi đóng các vị thế:

  • Chỉ có thể đóng lệnh sao chép giao dịch theo giá thị trường
  • Các Trader chuyên nghiệp không thể sử dụng các điểm dừng theo sau hoặc các lệnh đã lên kế hoạch để đóng các vị thế.
  • Để đóng các vị thế giao dịch sao chép, các Trader chuyên nghiệp cần truy cập trang "Vị thế hiện tại" trên trang giao dịch tương lai và có thể sử dụng chức năng "Đóng tất cả".

 

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.