Các cặp giao dịch tương lai có thể được sao chép bởi những người theo dõi

Thân gửi người dùng BitMart:

Đối với tính năng Sao chép giao dịch tương lai, 

  • Nhất quán với các cặp giao dịch được nhà giao dịch chính lựa chọn. Quá trình sao chép liên quan đến việc sao chép các cặp giao dịch giống như được chọn bởi nhà giao dịch chính.
  • Sao chép các cặp giao dịch: Người theo dõi có thể tùy chỉnh lựa chọn các cặp giao dịch để sao chép.

 

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.