Người theo dõi đóng vị thế đã sao chép

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với "Người theo dõi đóng vị thế đã sao chép" trên BitMart, có bốn tình huống trong đó vị thế đã sao chép sẽ bị đóng:

  1. Khi Trader chuyên nghiệp đóng vị thế của họ, hệ thống sao chép giao dịch sẽ tự động đồng bộ hóa việc đóng vị thế đã sao chép của bạn.
  2. Người theo dõi đóng vị thế đã sao chép
  3. Khi Trader chuyên nghiệp đặt tỷ lệ cắt lỗ hoặc chốt lãi cho vị thế được sao chép, những người theo dõi cũng sẽ thiết lập tỷ lệ này tương ứng. Khi lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời được kích hoạt, vị thế đã sao chép sẽ tự động đóng.
  4. Khi số tiền thua lỗ thả nổi của vị thế được sao chép lớn hơn tài sản giao dịch sao chép có sẵn, vị thế được sao chép sẽ tự động bị đóng.

Ngoài ra, liên quan đến việc hiển thị các vị trí đã sao chép trong phần "Vị thế hiện tại" trên trang tương lai:

  1. Mỗi lệnh mà người dùng theo dõi sẽ được hiển thị trong phần "Vị trí hiện tại" và các lệnh giao dịch sao chép sẽ được phân biệt bằng nhãn.
  2. Người dùng có thể đóng từng lệnh riêng lẻ hoặc đóng tất cả các lệnh bằng một cú nhấp chuột trong phần "Lệnh hiện tại".
  3. Các vị thế của chính người dùng và các vị thế giao dịch sao chép sẽ không được hợp nhất.
  4. Khi người dùng theo dõi nhiều nhà giao dịch với cùng một cặp giao dịch, hệ thống sẽ ưu tiên Trader chuyên nghiệp đầu tiên mà người dùng theo dõi.

Ví dụ: nếu Người dùng A đầu tiên theo dõi Trader chuyên nghiệp B, sau đó theo dõi Trader chuyên nghiệp C và cả hai bTrader chuyên nghiệp đều mở một vị thế cho cùng một cặp giao dịch BTC/USDT với đòn bẩy 100 lần và Trader chuyên nghiệp B mở một vị thế mua là 100 hợp đồng ở mức giá 13,000 USDT, trong khi Trader chuyên nghiệp C mở một vị thế mua 100 hợp đồng ở mức giá 14,000 USDT, Người dùng A sẽ theo vị thế của Trader chuyên nghiệp B.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 8 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.