How can we help?

[Thông báo quan trọng] Bảo trì BitMart theo lịch trình đã hoàn tất

Kính gửi người dùng BitMart,

Vui lòng thông báo rằng việc bảo trì theo lịch trình hiện đã kết thúc. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và thông cảm của bạn trong giai đoạn này. Bạn có lời xin lỗi chân thành của chúng tôi cho bất kỳ sự bất tiện gây ra. Hy vọng bạn thích giao dịch của mình trên BitMart!

Trân trọng,

Nhóm BitMart

 

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 9 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.