Chốt lãi và Cắt lỗ

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với tính năng Sao chép Giao dịch Tương lai,  "Chốt lãi và Cắt lỗ",

  • Nhất quán với các mức chốt lãi và cắt lỗ được định cấu hình của nhà giao dịch chính. Chiến lược sao chép tuân theo cùng mức chốt lời và cắt lỗ do nhà giao dịch chính đặt ra.
  • Người theo dõi có thể tùy chỉnh tỷ lệ chốt lãi và cắt lỗ. Điều này   có nghĩa là quá trình sao chép sẽ bị dừng khi đạt đến tỷ lệ lãi hoặc lỗ đã đặt.

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.