Giới hạn số tiền sao chép tối đa

Xin chào người dùng BitMart,

Đối với tính năng Sao chép Giao dịch Tương lai,  "Giới hạn số tiền sao chép tối đa",

Người theo dõi có thể chọn đặt giới hạn ký quỹ tích lũy để sao chép một nhà giao dịch chính cụ thể. Khi đạt đến giới hạn này, việc sao chép từ nhà giao dịch chính đó sẽ không khả dụng nữa.

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.