Bluzelle (BLZ)

1. Giới thiệu dự án

Bluzelle Chain là một công nghệ blockchain tiên tiến, tự hào với 10.000 TPS và khả năng tương tác liền mạch với Cosmos Chains.

 

2. Thông tin token

  • Tên token: Bluzelle
  • Biểu tượng token: BLZ
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 500,000,000 BLZ

 

3. Liên kết hữu ích 

 

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.