Memeland ($MEME)

*Token đã được đổi tên từ Memeland ($MEME) thành Memeland (MEME) vào ngày 31/10/2023.

 

1. Giới thiệu dự án

Memecoin (MEME) là token gốc của hệ sinh thái Memeland.Memeland là studio liên doanh web3 của 9GAG, nền tảng meme phổ biến toàn cầu.

 

2. Thông tin token

  • Tên Token: Memeland
  • Mã Token: $MEME
  • Loại token: ERC20
  • Tổng cung: 69,000,000,000 $MEME
     

3. Liên kết hữu ích 

Bài viết này có hữu ích không?

4 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.