Adventure Gold (AGLD)

1. Giới thiệu dự án

Loot là thiết bị khám phá ngẫu nhiên được tạo ra và lưu trữ trên chuỗi.

 

2. Thông tin token

  • Tên Token: Adventure Gold
  • Mã Token: AGLD
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 80,000,000 AGLD
     

3. Liên kết hữu ích 

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.