TRAC ($TRAC)

1. Giới thiệu dự án

Theo dõi siêu giao thức phi tập trung cho Bitcoin Ordinals.

 

2. Thông tin token

  • Tên token: TRAC
  • Biểu tượng token: $TRAC
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 21,000,000 $TRAC
     

3. Liên kết hữu ích 

Bài viết này có hữu ích không?

7 trên 7 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.