rats BRC20 (RATS)

1. Giới thiệu dự án

RATS là token BRC20

 

2. Thông tin token

  • Tên token: rats BRC20
  • Mã Token: RATS
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000.000 RATS
     

3. Liên kết hữu ích 

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.