Grok (GROK)

1. Giới thiệu dự án

GROK là một memecoin trên Ethereum.

 

2. Thông tin token

  • Tên token: Grok
  • Biểu tượng token: GROK
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 6.900.000.000 GROK
     

3. Liên kết hữu ích 

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.