$GROK ($GROK)

1. Giới thiệu dự án

Grok Lấy cảm hứng từ sáng kiến Grok GPT của Elon Musk nhằm tạo ra MEME TOKEN mới phi tập trung, hướng đến cộng đồng, mục tiêu của chúng tôi là cuối cùng đạt được 0,1 USD 

 

2. Thông tin token

  • Tên token: $GROK
  • Biểu tượng token: GROK
  • Loại token: BEP20
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000.000 USD GROK
     

3. Liên kết hữu ích 

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.