BitMart cập nhất hệ thống tỷ lệ phí spot

Xin chào người dùng BitMart,

 

Để giảm thiểu chi phí giao dịch, tăng tính thanh khoản thị trường và cải tiến trải nghiệm giao dịch, BitMart đã nâng cấp Hệ thống tỷ giá Spot vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Cải tiến này tích hợp tài sản của người dùng vào hệ thống phí spot mới, đáp ứng nhu cầu của cả người giao dịch spot trên nền tảng và người nắm giữ BMX. Nó cũng cải thiện trải nghiệm cho người dùng nắm giữ nền tảng, cung cấp cho khách hàng trung thành các dịch vụ được cải thiện và đa dạng trong khi vẫn duy trì các cặp giao dịch Loại A/B/C.

 

Cặp hạng A

 

 

Xin lưu ý: BitMart hiện đang cung cấp chương trình khuyến mãi không tính phí giao dịch cho các cặp giao dịch Loại A. Chương trình khuyến mãi này sẽ kết thúc lúc 23:59 UTC ngày 1 tháng 12. Sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc, phí giao dịch của nhà sản xuất đối với các cặp giao dịch hạng A sẽ trở về mức tiêu chuẩn.Cặp hạng B

 

 

Cặp hạng C

 

Theo chính sách của nền tảng, chúng tôi phân loại các cặp giao dịch thành ba loại: A, B và C. Mỗi loại có mức phí thả nổi theo bậc khác nhau. Để biết danh sách cụ thể các cặp giao dịch trong từng hạng, vui lòng tham khảo: https://www.bitmart.com/fee/en-USVề Hệ thống tỷ giá giao ngay mới, vui lòng lưu ý:

 

Tổng số dư BMX 

Bao gồm các tài sản tài khoản chính (Spot, Ký quỹ, Fiat và Earn). Tài sản vay để làm đòn bẩy, cho vay không được tính.

 

Tổng tài sản cân đối

BitMart sẽ bắt đầu chụp nhanh tài sản của người dùng từ các loại tiền khác nhau vào lúc 0:00 chiều UTC hàng ngày và chuyển đổi giá trị của chúng sang USD. Tài sản chụp nhanh bao gồm những tài sản có sẵn và bị đóng băng được giữ trong tài khoản giao ngay và loại trừ những tài sản bị khóa do vấn đề kiểm soát rủi ro. Tài sản vay để làm đòn bẩy, cho vay không được tính.

 

Khối lượng giao dịch trong 30 ngày

Tự động tính toán hàng ngày lúc 00:00 UTC cho tài khoản chính, không bao gồm tài khoản phụ.

 

Mức phí

Người dùng có thể tận dụng lợi ích của mức phí cao nhất nếu khối lượng giao dịch giao ngay, số dư tổng tài sản và số dư BMX đáp ứng các điều kiện cấp độ khác nhau. Ví dụ: nếu tổng số dư BMX của người dùng ở mức 200.000(Lv5), thì tổng số dư tài sản trong ngày lúc 0:00 chiều UTC, ở mức 100.000 USD(Lv7), khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày ở mức 5.000.000 USD(Lv8) , và anh ấy/cô ấy tuân theo các quy tắc mới, anh ấy/cô ấy sẽ có thể tận dụng các lợi ích cấp Lv8 trên thị trường giao ngay và ký quỹ..

 

Cập nhật cấp độ hàng ngày

Mức phí của người dùng được tự động tính hàng ngày vào lúc 00:00 UTC, với mức phí được cập nhật 10 phút sau. Tất cả các cấp độ đều có thể kích hoạt khấu trừ BMX và được giảm phí 25%. Ảnh chụp nhanh hàng ngày về số dư tài sản này chỉ ảnh hưởng đến cấp độ của người dùng trong ngày đó. Cấp của người dùng cho ngày tiếp theo có thể thay đổi nếu số dư tài sản hoặc khối lượng giao dịch trong 30 ngày vào ngày đó khiến họ đủ điều kiện để nhận cấp cao hơn hoặc thấp hơn. Việc tính toán này diễn ra hàng ngày và cấp độ của người dùng vẫn giữ nguyên hoặc thay đổi tương ứng.

 

Nếu bạn đại diện cho khách hàng tổ chức, chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn biểu phí nâng cao cùng dịch vụ hỗ trợ tận tình từ đội ngũ chuyên môn của chúng tôi. Để bắt đầu quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bản nâng cấp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong nhóm Telegram chính thức hoặc bắt đầu trò chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.


Đội ngũ BitMart
Ngày 30 tháng 11 năm 2023

Bài viết này có hữu ích không?

9 trên 9 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.