Smart Layer Network (SLN)

1. Giới thiệu dự án

Smart Layer đã tạo ra một mô hình tài sản kỹ thuật số mới thông qua tiêu chuẩn mã thông báo cải tiến ERC-5169 & TokenScript. Nó giới thiệu một giao diện người dùng mã thông báo có thể chuyển đổi tính thanh khoản và tiện ích của mã thông báo. Công nghệ được chứng minh trên quy mô lớn với trò chơi Smart Cats. Nó cũng được xác thực cho các trường hợp sử dụng mã thông báo nâng cao với cải tiến ERC404 V2 đã được công bố dựa trên giao diện người dùng của mã thông báo Lớp thông minh.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên mã thông báo: Smart Layer Network
  • Biểu tượng mã thông báo: SLN
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 100.000.000 SLN
  • Nguồn cung lưu hành: - 

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.