AASToken (AAST)

1. Giới thiệu dự án

Mã thông báo AAS (AAST) là mã thông báo tiện ích của hệ sinh thái AAS và là hệ sinh thái do cộng đồng hỗ trợ nhằm mục đích mang lại cho mọi người quyền tự do kiểm soát tài chính của họ thông qua bảy dịch vụ tiện ích chính.

Thông qua mã thông báo AAS, chúng tôi hướng các nguồn lực để cung cấp lương thực cho người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại tiện ích, Hỗ trợ các sáng kiến từ thiện khác nhau, Giải quyết nạn đói, Tăng cường ổn định tài chính, Cung cấp giáo dục, Tạo điều kiện tiếp cận kỹ thuật số, Mua lại tài sản, Mua sắm tiện ích, Phương tiện thanh toán, Học tập điện tử, Nền tảng trao đổi, canh tác, đặt cược và NFT.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên mã thông báo: AASToken
  • Biểu tượng mã thông báo: AAST
  • Loại token: BEP20
  • Tổng nguồn cung:10.000.000.000 ALT

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

33 trên 34 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.