Mia (MIA)

1. Giới thiệu dự án

MIA là dự án Blast đầu tiên trên các sàn giao dịch tập trung và tưởng nhớ chú chó cưng Mia của người sáng lập.

2. Thông tin đồng coin

  • Tên token: Mia
  • Biểu tượng mã thông báo: MIA
  • Loại mã thông báo: Blast
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 MIA
  • Nguồn cung lưu hành: - 

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.