Scallop (SCA)

1. Giới thiệu dự án

Scallop là Thị trường tiền tệ ngang hàng thế hệ tiếp theo tiên phong cho hệ sinh thái Sui và cũng là giao thức DeFi đầu tiên nhận được tài trợ chính thức từ Sui Foundation. Bằng cách nhấn mạnh chất lượng cấp tổ chức, khả năng kết hợp nâng cao và bảo mật mạnh mẽ, chúng tôi nỗ lực xây dựng một thị trường tiền tệ năng động cung cấp các khoản cho vay lãi suất cao, vay phí thấp, AMM và công cụ tự quản lý tài sản kỹ thuật số trên một nền tảng thống nhất và cung cấp SDK dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp.

 

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên mã thông báo: Scallop (SCA)
  • Biểu tượng mã thông báo: SCA
  • Loại mã thông báo: SUI
  • Tổng nguồn cung: 250.000.000 SCA
  • Nguồn cung lưu hành: 35.500.000 SCA

 

 

3. Liên kết về dự án

 

 

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.