PEPESORA AI (PEPESORA)

1. Giới thiệu dự án

Chào mừng đến với kỷ nguyên của PepesoraAI, sự kết hợp sáng tạo giữa văn hóa Pepe, nền tảng Sora đổi mới và sức mạnh biến đổi của trí tuệ nhân tạo. PepesoraAI không chỉ là một token khác; đó là một cuộc cách mạng trong quá trình hình thành, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho các thành viên trong cộng đồng.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên token: PEPESORA AI
  • Biểu tượng token: PEPESORA
  • Loại token: SOL
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 PEPESORA
  • Nguồn cung lưu hành: 800.000.000 PEPESORA

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

8 trên 9 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.