Zeus Network(ZEUS)

1. Giới thiệu dự án

Zeus Network(ZEUS) đóng vai trò là lớp giao tiếp chuỗi chéo được triển khai trên SVM. Nhiệm vụ đầu tiên của Zeus Network là giới thiệu tính thanh khoản Bitcoin cho Solana, thông qua DApp APOLLO đầu tiên.

2. Thông tin đồng coin

  • Tên token: Zeus Network(ZEUS)
  • Biểu tượng mã thông báo: ZEUS
  • Loại token: Solona
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 ZEUS
  • Nguồn cung lưu hành: -  

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.