Skydrome (SKY)

1. Giới thiệu dự án

Sàn giao dịch ve(3,3) hàng đầu trên Scroll Network.

 

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên token: Skydrome
  • Biểu tượng mã thông báo: SKY
  • Loại mã thông báo: SCROLL
  • Tổng nguồn cung: 100.929.321,82 SKY
  • Nguồn cung lưu hành: 100.929.321,82 SKY

 

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.