Eesee (ESE)

1. Giới thiệu dự án

Eesee là giải pháp thanh khoản toàn diện được thiết kế riêng cho tài sản kỹ thuật số, token và RWA. Eesee tăng tốc doanh số bán hàng, cung cấp thêm tính thanh khoản và khối lượng giao dịch cho thị trường, đồng thời giảm rào cản chi phí khi tham gia thị trường Web3 bằng giao thức duy nhất.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên token: Eesee
  • Biểu tượng mã thông báo: ESE
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 EMC
  • Nguồn cung lưu hành: -  

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.