OpenLM RevShare Token (OLM)

1. Giới thiệu dự án

OpenLM là kho lưu trữ mô hình ngôn ngữ biểu diễn (LM), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu về các LM có kích thước trung bình.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên mã thông báo: OpenLM RevShare Token (OLM)
  • Biểu tượng mã thông báo: OLM
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 OLM
  • Nguồn cung lưu hành: -  

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.