Fjord Foundry (FJO)

1. Giới thiệu dự án

Fjord Foundry kết nối các dự án đổi mới và những người ủng hộ tham gia thông qua nền tảng tập trung vào cộng đồng, cung cấp Nhóm khởi động thanh khoản (LBP) công bằng và minh bạch.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên mã thông báo: Fjord Foundry
  • Biểu tượng mã thông báo: FJO
  • Loại token: ERC20
  • Tổng nguồn cung: 100.000.000 FJO

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.