BounceBit (BB)

1. Giới thiệu dự án

BounceBit là chuỗi restaking BTC với khung CeDefi cải tiến. Thông qua CeFi + DeFi, BounceBit trao quyền cho chủ sở hữu BTC kiếm lợi nhuận từ nhiều nguồn.
Token $BB có một số cách sử dụng trên nền tảng BounceBit:
Stake: Stake $BB để tham gia tích cực vào cơ chế stake dual-token PoS.
Khuyến khích giao thức: Token được thanh toán dưới dạng phần thưởng staking cho những người xác thực bảo mật mạng.
Gas: $BB là mệnh giá phí gas được yêu cầu để thực hiện giao dịch và thực hiện hợp đồng thông minh.
Quản trị: Sử dụng $BB để tham gia quản trị trên chuỗi, ví dụ: bỏ phiếu về việc nâng cấp giao thức.
Tiền tệ: $BB có thể được sử dụng làm tiền tệ trên nền tảng BounceBit. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng và cơ sở hạ tầng khác nhau, làm phương tiện trao đổi hoặc lưu trữ giá trị.
Layer 1 của BounceBit bao gồm các thành phần sau:
PoS Dual-token: Một cơ chế đồng thuận kết hợp trong đó mỗi trình xác thực có thể chấp nhận cả token $BBTC và $BB;
Mô-đun LSD gốc: Một mô-đun cho phép ủy quyền staking cho trình xác thực và nhận lại phiếu LST.
BounceBit có lớp CeFi nền tảng bao gồm các thành phần bên dưới:
Quyền lưu ký được quy định: Tất cả tiền của người dùng được lưu trữ trong các giải pháp lưu ký an toàn sử dụng ví MPC.
Thanh toán ngoài sàn giao dịch (OES): OES cho phép truy cập an toàn vào thanh khoản CEX, trong khi các giao dịch được thanh toán ngoài sàn giao dịch.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên token: BounceBit
  • Token Symbol: BB
  • Loại Token: BounceBit
  • Tổng cung: 2,100,000,000 BB

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

4 trên 4 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.