$GME

1. Giới thiệu dự án

Một coin cộng đồng trên SOL (Parody of GameStop). Một memecoin

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên Token: $GME
  • Token Symbol: $GME
  • Loại token: SOL
  • Tổng cung: 6,885,137,498 $GME
  • Nguồn cung lưu hành: -  

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 1 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.