Liquidlayer (LILA)

1. Giới thiệu dự án

LiquidLayer là một PoW blockchain có khả năng mở rộng cao với Liquid-Staking-Derivative Bridge - Futures của Proof-of-Work. 

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên Token: Liquid Layer
  • Token Name: Liquid Layer
  • Loại token: ETH
  • Tổng cung: 10,000,000 LILA
  • Nguồn cung: 8,250,000 LILA

 

3. Liên kết về dự án

 

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.