$AMC

1. Giới thiệu dự án

Một memecoin trên Solana.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên Token: $AMC
  • Token Symbol: $AMC
  • Loại token: SOL
  • Tổng cung: 1,000,000,000 $AMC
  • Nguồn cung lưu hành: -  

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.