IVEX Financial (IVEX)

1. Giới thiệu dự án

IVEX, một công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, các dự án khởi nghiệp & dịch vụ tài chính. Giờ đây IVEX không chỉ là một công ty tài chính-IVEX là một hệ sinh thái cho phép bất kỳ người dùng nào tiếp xúc với sự vĩ đại. IVEX kết hợp tiền pháp định với tài sản tiền điện tử trong hệ sinh thái của mình, để hệ sinh thái của nó là một siêu vũ trụ chính thức.

 

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên Token: IVEX Financial
  • Token Symbol: IVEX
  • Loại token: ETH
  • Tổng cung: 600,000,000 IVEX
  • Nguồn cung: 100,000,000 IVEX

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.