Quỹ Phòng Hộ Rủi Ro

Quỹ Phòng Hộ Rủi Ro là gì?
Quỹ Phòng Hộ Rủi Ro là một cơ chế bảo mật được thiết kế để bảo vệ người dùng tránh khỏi những tổn thất bất lợi và đảm bảo rằng những người dùng có lợi nhuận sẽ nhận được toàn bộ lợi nhuận của họ. Mục đích chính là hạn chế sự xuất hiện của việc thanh lý bắt buộc.
Khi một bị buộc phải thanh lý, vị thế của người dùng khác sẽ tự động được thanh lý để bù đắp cho vị thế của người dùng bị phá sản. Trong những trường hợp này, các vị thế sinh lợi của người dùng khác, đặc biệt là những người sử dụng đòn bẩy cao, có nhiều khả năng phải đối mặt với việc bị giảm tự động. Quỹ Phòng Hộ Rủi Ro sử dụng tài sản thế chấp từ phí của người dùng chưa phá sản để bù đắp tổn thất của người dùng bị phá sản (tài khoản số dư âm), giải quyết các vấn đề nêu trên.

Quỹ Phòng Ngừa Rủi Ro hoạt động như thế nào?
Quỹ Phòng Hộ Rủi Ro nhằm mục đích bù đắp tổn thất khi tài sản tài khoản của người dùng giảm xuống dưới 0. Các khoản phí bổ sung mà người dùng không phá sản phải trả trong quá trình thanh lý bắt buộc sẽ được đưa vào Quỹ phòng hộ rủi ro. Mục tiêu chính của Quỹ phòng hộ rủi ro là giảm thiểu tình trạng thanh lý.

  • Nếu người dùng gặp phải tình huống thanh lý, nghĩa là sau khi buộc phải thanh lý, tài khoản không còn tiền hoặc không thể thanh lý, BitMart sẽ tiếp quản các vị thế còn lại trong tài khoản của người dùng.
  • Trong trường hợp này, BitMart sẽ sử dụng Quỹ phòng hộ rủi ro để tiến hành thanh lý ngược. Nếu Quỹ phòng hộ rủi ro không đủ để đảm nhận các vị thế còn lại của người dùng bị thanh lý, việc thanh lý tự động sẽ diễn ra.

Quỹ phòng hộ rủi ro tiến hành kiểm tra vị thế danh nghĩa ròng tối đa, đảm bảo rằng giá trị danh nghĩa không vượt quá vị thế tối đa đặt trước; nói chung, số tiền này được đặt thành 100% của Quỹ phòng hộ rủi ro. Bất kỳ vị thế nào vượt quá giá trị danh nghĩa tối đa sẽ bị giảm tự động. Quỹ phòng hộ ro thực hiện việc cắt giảm dựa trên thuật toán cài sẵn. Tại thời điểm này, tất cả các tình huống thường yêu cầu sự can thiệp của Quỹ phòng hộ rủi ro sẽ được chuyển thành mức giảm tự động.
Trong BitMart Futures, coin-margin vĩnh cửu đều có tài khoản Quỹ phòng hộ rủi ro riêng, trong khi các USDT-margin vĩnh cửu chia sẻ một tài khoản Quỹ phòng hộ rủi ro duy nhất.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tiền điện tử phải chịu rủi ro và biến động thị trường cao mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyến khích thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. BitMart sẽ cố gắng hết sức để chỉ niêm yết những coin chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ đầu tư của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.