Sự Khác Nhau Giữa Giao Dịch Đòn Bẩy & Giao Dịch Futures

Phương thức vận hành:

  • Giao dịch đòn bẩy: Liên quan đến việc vay vốn từ nền tảng để phân bổ vượt mức tài sản trên thị trường Spot. Quá trình này bao gồm phí vay và phí giao dịch.
  • Giao dịch Futures: Sử dụng mô hình Futures, nghĩa là bạn có thể chọn hệ số đòn bẩy của sản phẩm trước khi giao dịch. Phương pháp này loại bỏ nhu cầu vay vốn cho các hoạt động đòn bẩy trên thị trường Spot.

Định nghĩa:

  • Giao dịch đòn bẩy: Sử dụng một lượng vốn nhỏ để đầu tư với số tiền gấp nhiều lần số tiền ban đầu, nhằm thu được lợi nhuận (hoặc thua lỗ) gấp nhiều lần so với biến động của tài sản cơ sở.
  • Giao dịch Futures: Thỏa thuận trong đó người mua đồng ý nhận một tài sản nhất định ở một mức giá cụ thể sau một khoảng thời gian được chỉ định và người bán đồng ý giao tài sản đó với cùng mức giá sau khoảng thời gian được chỉ định.

Quy tắc:

  • Giao dịch đòn bẩy: Các nhà đầu tư sử dụng tài sản của chính họ làm tài sản thế chấp để nhận tài trợ từ sàn giao dịch, từ đó khuếch đại vốn giao dịch.
  • Giao dịch Futures: Hợp đồng tiêu chuẩn được thiết kế bởi sàn giao dịch. Người nắm giữ Futures có thể nhận Spot hoặc tham gia phòng ngừa rủi ro để thực hiện hoặc chấm dứt các nghĩa vụ tương lai. Không giống như giao dịch có đòn bẩy, giao dịch Futures phải chịu phí cấp vốn giữa các vị thế long và short để thu hẹp khoảng cách giữa giá đánh dấu và giá thị trường.

Đặc điểm:

  • Giao dịch đòn bẩy: Các tính năng bao gồm giao dịch 24 giờ, thị trường toàn cầu, nhiều cặp giao dịch, kiểm soát rủi ro linh hoạt, giao dịch hai chiều, hoạt động linh hoạt, tỷ lệ đòn bẩy cao, phí giao dịch thấp và rào cản gia nhập thấp.
  • Giao dịch Futures: Các tính năng bao gồm vốn nhỏ cho lợi nhuận tiềm năng lớn, giao dịch hai chiều, không cần lo lắng về việc thực hiện Futures, tính minh bạch của thị trường và hiệu quả cao do cơ cấu được tổ chức tốt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tiền điện tử phải chịu rủi ro và biến động thị trường cao mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyến khích thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. BitMart sẽ cố gắng hết sức để chỉ niêm yết những coin chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ đầu tư của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.