Sự Khác Nhau Giữa Giao Dịch Spot & Giao Dịch Futures

Giao Dịch Spot
Tài sản giao dịch:

 • Giao dịch Spot đề cập đến việc mua và bán ngay lập tức các tài sản tài chính hoặc sản phẩm thực tế như cổ phiếu, tiền tệ, tiền điện tử hoặc hàng hóa.
 • Sau giao dịch, người mua và người bán ngay lập tức giải quyết và trao đổi tài sản và tiền.

Đòn bẩy:

 • Giao dịch Spot thường không liên quan đến đòn bẩy; người dùng sử dụng vốn tự có để giao dịch.
 • Điều này có nghĩa là lãi và lỗ trực tiếp dựa trên sự thay đổi giá trị thực tế của tài sản nắm giữ.

Rủi ro & Lợi nhuận:

 • Rủi ro tương đối thấp hơn vì không có thêm rủi ro từ đòn bẩy.
 • Lợi nhuận cũng tương đối thấp hơn do không có đòn bẩy để tăng lợi nhuận.

Chiến lược giao dịch:

 • Phù hợp với người sử dụng lâu dài hoặc có nhu cầu nắm giữ tài sản thực tế.
 • Thường được sử dụng để mua và nắm giữ tài sản, chờ giá trị của chúng tăng lên.

Giao Dịch Futures
Tài sản giao dịch:

 • Giao dịch Futures đề cập đến việc giao dịch các hợp đồng tài chính, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch (CFD) hoặc hợp đồng vĩnh cửu.
 • Hợp đồng thể hiện một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản vào một ngày và giá trong tương lai.

Đòn bẩy:

 • Giao dịch Futures thường liên quan đến đòn bẩy, cho phép người dùng kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn.
 • Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro tổn thất.

Rủi ro & Lợi nhuận:

 • Rủi ro cao hơn vì đòn bẩy khuếch đại tác động của biến động giá.
 • Lợi nhuận tiềm năng cũng cao hơn vì những biến động giá nhỏ có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược giao dịch:

 • Thích hợp cho các nhà đầu cơ ngắn hạn hoặc những người muốn kiếm lợi nhuận từ biến động giá cả.
 • Cho phép thực hiện cả vị thế long (mua) và short (bán), mang lại sự linh hoạt cao hơn.
 • Thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và chốt giá trong tương lai, đặc biệt là trên thị trường hàng hóa và tài chính.

Tổng kết
Giao dịch Spot phù hợp hơn với những người dùng có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn, nhằm mục đích nắm giữ và đầu tư lâu dài. Mặt khác, giao dịch Futures phù hợp với những người dùng sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn, đặc biệt là những người muốn tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Hiểu được sự khác biệt giữa hai phương thức giao dịch này giúp người dùng chọn chiến lược phù hợp dựa trên chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tiền điện tử phải chịu rủi ro và biến động thị trường cao mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyến khích thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. BitMart sẽ cố gắng hết sức để chỉ niêm yết những coin chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ đầu tư của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.