Sự Khác Nhau Giữa Hợp Đồng Vĩnh Cửu & Hợp Đồng Truyền Thống

Hợp Đồng Vĩnh Cửu
Ngày hết hạn:

 • Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán cố định, cho phép người dùng giữ hợp đồng vô thời hạn.

Funding Fee:

 • Hợp đồng vĩnh cửu sử dụng cơ chế funding rate để đảm bảo giá hợp đồng luôn gần với giá Spot của tài sản cơ bản. Funding rate thường được thanh toán hoặc nhận sau mỗi 8 giờ.
 • Khi thị trường bị chi phối bởi người mua (người mua), funding rate là dương và người mua sẽ trả funding fee cho người bán (người bán). Khi vị thế bán khống chiếm ưu thế, funding rate là âm và người bán phải trả phí cho vị thế mua.

Theo Dõi Giá:

 • Cơ chế funding rate giúp các hợp đồng vĩnh cửu theo dõi chặt chẽ giá Spot của tài sản cơ sở.
  Cơ chế này ngăn giá hợp đồng chênh lệch đáng kể so với giá Spot trong thời gian dài.

Chiến Lược Giao Dịch:

 • Thích hợp cho các nhà đầu cơ ngắn hạn, cho phép họ mua hoặc bán mà không có bất kỳ ràng buộc hết hạn nào.
 • Rất linh hoạt, lý tưởng cho giao dịch thường xuyên và sử dụng đòn bẩy cao.

Hợp Đồng Truyền Thống
Ngày hết hạn:

 • Các hợp đồng truyền thống, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán cố định. Khi hết hạn, hợp đồng sẽ được thanh toán và chủ sở hữu phải đóng vị thế của mình hoặc tiến hành thanh toán.
 • Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai thường là hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm.

Funding Fee:

 • Các hợp đồng truyền thống không liên quan đến cơ chế funding rate nhưng có thể có các chi phí giao dịch khác như yêu cầu ký quỹ và phí thanh toán.

Theo Dõi Giá:

 • Giá của các hợp đồng truyền thống hội tụ với giá Spot của tài sản cơ sở khi ngày hết hạn đến gần.
  Giá thanh toán khi hết hạn thường dựa trên giá Spot của tài sản cơ sở.

Chiến Lược Giao Dịch:

 • Thích hợp cho người dùng trung và dài hạn, được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc chốt giá trong tương lai.
 • Người dùng phải chú ý đến ngày hết hạn và phát triển các chiến lược tương ứng để đóng hoặc chuyển đổi vị thế.

Tổng kết

Hợp đồng vĩnh cửu không có ngày hết hạn và sử dụng cơ chế funding rate để duy trì việc theo dõi giá, khiến chúng phù hợp với người dùng ngắn hạn và thường xuyên. Các hợp đồng truyền thống có ngày hết hạn cố định, khiến chúng phù hợp với người dùng trung và dài hạn và các chiến lược phòng ngừa rủi ro, đòi hỏi phải chú ý đến việc thanh toán và thay đổi giá khi hết hạn. Hiểu được sự khác biệt giữa hai loại hợp đồng này giúp người dùng chọn công cụ giao dịch phù hợp dựa trên nhu cầu giao dịch và chịu được rủi ro.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tiền điện tử phải chịu rủi ro và biến động thị trường cao mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyến khích thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. BitMart sẽ cố gắng hết sức để chỉ niêm yết những coin chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ đầu tư của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.