Công Cụ Phái Sinh Tiền Điện Tử Là Gì?

Công cụ phái sinh tiền điện tử là một loại công cụ phái sinh tài chính dựa trên công nghệ blockchain cho phép người dùng tham gia vào các giao dịch bằng cách dự đoán sự thay đổi giá mà không thực sự sở hữu tiền điện tử. Công cụ phái sinh tiền điện tử có nhiều dạng khác nhau, bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Dưới đây là các loại chính và đặc điểm của chúng:
Loại chính

Hợp Đồng Vĩnh Cửu:

 • Định nghĩa: Hợp đồng không có thời hạn hoặc ngày thanh toán cố định, có thể được giữ vô thời hạn.
 • Cơ chế: Sử dụng cơ chế funding rate để giữ giá hợp đồng gần với giá Spot của tiền điện tử cơ bản.
 • Đặc điểm: Thích hợp cho người dùng ngắn hạn và tần suất cao, cho phép sử dụng đòn bẩy cao.

Hợp Đồng Tương Lai:

 • Định nghĩa: Thỏa thuận mua hoặc bán tiền điện tử cơ bản ở mức giá định trước vào một ngày được chỉ định trong tương lai.
 • Ngày hết hạn: Có thời hạn sử dụng cố định, việc thanh toán hoặc khớp diễn ra vào ngày đáo hạn.
 • Đặc điểm: Thích hợp cho việc phòng ngừa rủi ro và chiến lược giao dịch trung và dài hạn; người dùng cần theo dõi ngày hết hạn và yêu cầu ký quỹ.

Hợp Đồng Quyền Chọn:

 • Định nghĩa: Cấp cho chủ sở hữu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán tiền điện tử cơ bản ở một mức giá cụ thể trong khung thời gian đã đặt.
 • Loại: Bao gồm quyền chọn mua (quyền mua) và quyền chọn bán (quyền bán).
 • Đặc điểm: Thích hợp cho các chiến lược giao dịch nâng cao như phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá; rủi ro có thể kiểm soát được nhưng độ phức tạp cao.

Chức năng và Công dụng
Phòng Ngừa Rủi Ro:

 • Người dùng có thể khóa giá Futures để giảm thiểu rủi ro biến động giá.

Lợi Nhuận Đầu Cơ:

 • Người dùng có thể sử dụng đòn bẩy để mua hoặc bán trên thị trường, thu lợi từ biến động giá.

Khám Phá Giá Cả:

 • Thị trường Futures cung cấp thêm tính thanh khoản và những người tham gia thị trường, hỗ trợ việc khám phá giá của tiền điện tử cơ bản.

Chiến Lược Đầu Tư Đa Dạng:

 • Cho phép người dùng sử dụng các chiến lược phức tạp như chênh lệch giá, phòng ngừa rủi ro và giao dịch chênh lệch.

Rủi Ro
Rủi Ro Thị Trường:

 • Biến động giá đáng kể có thể dẫn đến tổn thất đáng kể cho người dùng có đòn bẩy cao.

Rủi Ro Thanh Khoản:

 • Một số thị trường Futures có thể thiếu thanh khoản, dẫn đến khó khăn trong giao dịch hoặc biến động giá lớn.

Rủi Ro Hoạt Động:

 • Bao gồm các cơ chế và quy tắc giao dịch phức tạp, đòi hỏi người dùng phải có trình độ kiến thức và kinh nghiệm nhất định.

Tóm lại, công cụ phái sinh tiền điện tử là công cụ tài chính linh hoạt nhưng phức tạp, phù hợp với người dùng có một số kinh nghiệm. Người dùng nên chọn loại hợp đồng phù hợp dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch của mình cũng như hiểu rõ các rủi ro liên quan.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Tiền điện tử phải chịu rủi ro và biến động thị trường cao mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng được khuyến khích thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. BitMart sẽ cố gắng hết sức để chỉ niêm yết những coin chất lượng cao nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lỗ đầu tư của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.