Hướng Dẫn Tải Xuống Lịch Sử Lệnh USDT-M và COIN-M Futures

Trên trang giao dịch hoặc trang chính, nhấp vào "Lệnh" - "Lệnh Futures" để vào trang Lệnh Futures.

(01).png

Bạn có thể chọn dữ liệu USDT-M hoặc COIN-M từ menu thả xuống ở bên trái.

(02).png

Trong tab "Lệnh lịch sử", "Lịch sử giao dịch" hoặc "Dòng tiền", hãy nhấp vào "Xuất".

  • Chọn khoảng thời gian bạn cần xuất. Các tùy chọn bao gồm 24 giờ qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua hoặc phạm vi thời gian tùy chỉnh (phạm vi thời gian không được vượt quá ba tháng).
  • Nhấp vào "Xuất ngay" để tải tập tin dữ liệu.
  • Mỗi người dùng có thể xuất dữ liệu tối đa năm lần mỗi ngày.

(03).png

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.