Galaxy Meme (LEGO)

1. Giới thiệu dự án

LEGO Coin là một token meme được tạo ra để tôn vinh nỗi nhớ gắn liền với những viên gạch LEGO và thế giới tưởng tượng mà chúng tạo ra. Token này không có giá trị nội tại & không liên kết với Tập đoàn LEGO hoặc bất kỳ tổ chức liên quan nào. Hoạt động này chỉ nhằm mục đích vui chơi, gắn kết cộng đồng & kỷ niệm những kỷ niệm chung.

 

2. Thông tin đồng coin

  • Tên Token: Galaxy Meme 
  • Token Symbol: LEGO
  • Loại token: BEP20
  • Tổng cung: 7,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777,777.777777
  • Nguồn cung lưu hành: - 

 

3. Liên kết về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

0 trên 0 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.