Làm thế nào để có sự chênh lệch trên sàn giao dịch

Giá của cùng một loại tiền tệ của mỗi sàn đều không giống nhau, do đó có thể có một sự khác biệt lớn về giá, các nhà đầu cơ sẽ thông qua coin nào đó của một số sàn sau khi so sánh giá sẽ rút coin từ sàn giá thấp để bán ở sàn có giá cao.

 

1. Tìm loại coin giao dịch (tham khảo XLM / ETH tại đây)

Thứ nhất, giá của XLM / ETH trên sàn BitMart là 0,00055 ETH, bằng 1,57RMB.

 

Thứ hai là giá XLM / ETH trên sàn OKEX là 0.00048395 ETH, bằng 1,37RMB.

 

Thứ ba là giá XLM / ETH trên sàn Binance là 0.00084539 bằng 1,37RMB.

 

2. So sánh chênh lệch giá

Bài viết này có hữu ích không?

32 trên 45 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.