Ethereum (ETH)

1. Giới thiệu

Ethereum (ETH) là một nền tảng phi tập trung chạy các hợp đồng thông minh, được định nghĩa là các ứng dụng chạy chính xác như được lập trình mà không có bất kỳ khả năng ngừng hoạt động, kiểm duyệt, gian lận hoặc sự can thiệp của bên thứ ba. Các ứng dụng này chạy trên một blockchain được xây dựng tùy chỉnh, một cơ sở hạ tầng toàn cầu được chia sẻ cực kỳ mạnh mẽ, có thể di chuyển giá trị xung quanh và thể hiện quyền sở hữu tài sản.

Điều này cho phép các nhà phát triển tạo ra thị trường, lưu trữ sổ đăng ký các khoản nợ hoặc lời hứa, chuyển tiền theo hướng dẫn đã có từ lâu trong quá khứ (như di chúc hoặc hợp đồng tương lai) và nhiều thứ khác chưa được phát minh, tất cả đều không có người trung gian hoặc rủi ro đối tác. Dự án đã được khởi động thông qua đợt bán trước ether vào tháng 8 năm 2014 bởi người hâm mộ trên toàn thế giới. Được phát triển bởi Ethereum Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Sĩ, với sự đóng góp của những bộ óc vĩ đại trên toàn cầu.

Mục đích của Ethereum là tạo ra một giao thức thay thế để xây dựng các ứng dụng phi tập trung, cung cấp một loạt các sự cân bằng khác nhau mà chúng tôi tin rằng sẽ rất hữu ích cho một lượng lớn các ứng dụng phi tập trung, đặc biệt nhấn mạnh vào các tình huống có thời gian phát triển nhanh, bảo mật cho các ứng dụng nhỏ và các ứng dụng hiếm khi được sử dụng và khả năng tương tác rất hiệu quả của các ứng dụng khác nhau là rất quan trọng. Ethereum thực hiện điều này bằng cách xây dựng lớp nền tảng trừu tượng cuối cùng: Một blockchain với ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh Turing tích hợp, cho phép mọi người viết hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung, nơi họ có thể tạo các quy tắc tùy ý của riêng mình về quyền sở hữu, định dạng giao dịch, và các hàm chuyển trạng thái. Một phiên bản cơ bản của Namecoin có thể được viết bằng hai dòng mã và các giao thức khác như tiền tệ và hệ thống danh tiếng có thể được xây dựng dưới 20 dòng. Hợp đồng thông minh, "hộp" mật mã chứa giá trị và chỉ mở khóa nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, cũng có thể được xây dựng trên nền tảng, với sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với sức mạnh do tập lệnh Bitcoin cung cấp nhờ sức mạnh bổ sung của tính hoàn thiện, giá trị của Turing -nhận thức, nhận thức về blockchain, và trạng thái.

3. Link liên quan về dự án

Bài viết này có hữu ích không?

2 trên 2 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.