BitMart thêm coin Apollo Currency (APL)

Kính gửi người dùng BitMart:

Sàn BitMart đã thêm coin Apollo Currency (APL),vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, hiện thêm cặp giao dịch mới:APL/BTC, APL/ETH. Xin lưu ý thời gian các chức năng khác nhau bên dưới:     

  • Chức năng nạp:          13/12/2018 5:00 giờ (Giờ Việt Nam)
  • Chức năng giao dịch:    14/12/2018 5:00 giờ (Giờ Việt Nam)
  • Chức năng rút:             15/12/2018 5:00 giờ (Giờ Việt Nam )

1024.png

Fees
About APL

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn tiền tệ của BitMart và các luật và quy định của địa điểm hoạt động。Sàn BitMart quy trình phê duyệt thêm coin nghiêm ngặt đảm bảo sự đổi mới, an toàn。Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực vào việc phát triển một hệ thống đánh giá để đảm bảo rằng các tài sản, token của chúng tôi không vi phạm luật địa phương。BitMart đã xem xét cẩn thận tất cả các tài liệu do bên dự án cung cấp, xác nhận rằng APL là "Token chức năng" chứ không phải là " Token chứng khoán". Do đó, coin APL phù hợp các quy định của địa phương tại các khu vực nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi chân thành chào đón bất kỳ câu hỏi và quan tâm nào được đưa ra bởi các cơ quan chính phủ, các nhóm xã hội hoặc người dùng cá nhân về quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở đầy đủ thông tin. Bạn có thể gửi biểu mẫu này hoặc gửi câu hỏi của bạn đến support@bitmart.com, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể. 

Lưu ý: Thông báo này chỉ được sử dụng để tiết lộ pháp lý cho người dùng BitMart. Đây không phải là lời khuyên đầu tư của BitMart hay sự công nhận của BitMart về giá trị nội tại của tài sản kỹ thuật số, cũng không có nghĩa là BitMart hỗ trợ bất kỳ tài sản / token cụ thể nào mà thông báo đó thuộc về.

Đội ngũ BitMart

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

 


Bài viết này có hữu ích không?

13 trên 14 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.