BitMart thêm coin Kripton (LPK)

Kính gửi người dùng BitMart:

Sàn BitMart đã thêm coin Kripton (LPK),vào ngày 13 tháng 2 năm 2019, hiện thêm cặp giao dịch mới:LPK/BTC, LPK/ETH. Xin lưu ý thời gian các chức năng khác nhau bên dưới:     

  • Chức năng nạp:          13/2/2019 17:30  (Giờ Việt Nam)
  • Chức năng giao dịch:    14/2/2019 17:30  (Giờ Việt Nam)
  • Chức năng rút:             15/2/2019 17:30  (Giờ Việt Nam)

LPK-on-1024.jpg

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn tiền tệ của BitMart và các luật và quy định của địa điểm hoạt động。Sàn BitMart quy trình phê duyệt thêm coin nghiêm ngặt đảm bảo sự đổi mới, an toàn。Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và sức lực vào việc phát triển một hệ thống đánh giá để đảm bảo rằng các tài sản, token của chúng tôi không vi phạm luật địa phương。BitMart đã xem xét cẩn thận tất cả các tài liệu do bên dự án cung cấp, xác nhận rằng LPK là "Token chức năng" chứ không phải là " Token chứng khoán". Do đó, coin LPK phù hợp các quy định của địa phương tại các khu vực nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi chân thành chào đón bất kỳ câu hỏi và quan tâm nào được đưa ra bởi các cơ quan chính phủ, các nhóm xã hội hoặc người dùng cá nhân về quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở đầy đủ thông tin. Bạn có thể gửi biểu mẫu này hoặc gửi câu hỏi của bạn đến support@bitmart.com, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể. 

Lưu ý: Thông báo này chỉ được sử dụng để tiết lộ pháp lý cho người dùng BitMart. Đây không phải là lời khuyên đầu tư của BitMart hay sự công nhận của BitMart về giá trị nội tại của tài sản kỹ thuật số, cũng không có nghĩa là BitMart hỗ trợ bất kỳ tài sản / token cụ thể nào mà thông báo đó thuộc về.

Đội ngũ BitMart

Ngày 11 tháng 2 năm 2019

 

 

We are making this decision according to BitMart Listing Criteria and the local rules and regulations in areas where we operate. We have been strictly enforcing our listing criteria to make sure that the projects we introduce to all BitMart users are secure, compliant, and innovative. We are persuaded that LPK meets these criteria of BitMart. We also took tremendous time and effort to develop our own compliance review system to make sure that our listings of certain tokens/coins do not run afoul of local laws. Our compliance team prudently reviewed all the materials we were provided on a case-by-case basis and reported that LPK is structured and promoted as “Utility Token”, and therefore, should be not categorized as “Security”. We finally decided that listing LPK is in compliance with local rules and regulations in areas where we operate.

Meanwhile, any inquiries, concerns, and questions with regard to our listing decision, either from authorities, social organizations, or individual users, are sincerely welcome, and we will revisit our listing process on a fully-informed basis. You may submit the inquiry or email support@bitmart.com and we will get back to you promptly. 

ATTENTION: This announcement is only intended to be a legal disclosure to BitMart users. This is not investment advice, or an endorsement by BitMart as to the intrinsic value of a digital asset, or a commitment by BitMart team to support any specific asset/token that the announcement pertains to.

 

BitMart Team

February 13, 2019

Bài viết này có hữu ích không?

3 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.