Thông báo của BitMart về Aphelion (APH) offline

      Kính gửi người dùng BitMart:

 

  Theo “Quy tắc dừng giao dịch, ẩn và offline cho các cặp giao dịch” của BitMart, thông qua theo dõi liên tục các cặp giao dịch có liên quan, chúng tôi quyết định vào lúc 13:00 giờ chiều Việt Nam ngày 18 tháng 10 năm 2019 chính thức offline APH, đồng thời đình chỉ chức năng giao dịch của nó, và đóng chức năng nạp và rút tiền của APH sau 30 ngày. Tất cả người dùng nắm giữ APH, muộn nhất vào trước lúc 13:00 giờ chiều ngày 10 tháng 11 năm 2019 (giờ Việt Nam) phải hoàn thành thao tác rút tiền.

 

Bấm để xem: Thông báo quy tắc dừng giao dịch, ẩn và offline cho các cặp giao dịch .

 

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện gây ra. Cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ cho BitMart!

 

Nhóm BitMart 

Ngày 12 tháng 10 năm 2019

Bài viết này có hữu ích không?

1 trên 3 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.