Phần thưởng giao dịch hợp đồng tương lai BitMart là gì và nó hoạt động như thế nào?

Phần thưởng giao dịch tương lai BitMartphần thưởng được trao cho người dùng thông qua các hoạt động tiếp thị, khuyến mãi và sự kiện khác nhau.

ba loại phần thưởng giao dịch hợp đồng tương lai: thưởng USDT (đối với các hợp đồng được thanh toán bằng USDT), thưởng BTC (đối với các hợp đồng được thanh toán bằng BTC) và thưởng ETH (đối với các hợp đồng được thanh toán bằng ETH).

 

Tiền thưởng giao dịch có giống như tiền thật không?

Không, không giống vậy. Tiền thưởng giao dịch là tiền dùng thử được gửi đến tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai của bạn cho các hợp đồng ký quỹ bằng USDT, ký quỹ bằng BTC hoặc ETH và không phải là tiền thật. Điều này có nghĩa là những phần thưởng này chỉ có thể được sử dụng để giao dịch hợp đồng tương lai và không thể chuyển vào ví giao ngay của bạn hoặc sử dụng để rút tiền. Nó chỉ có thể được sử dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai, không dành cho giao dịch giao ngay.

Bất kỳ lợi nhuận nào (PNL thực hiện) được tạo ra từ tiền thưởng giao dịch đều có thể được rút.

 

Tiền thưởng giao dịch tương lai hoạt động như thế nào?

Giả sử bạn đã nhận được tiền thưởng giao dịch do hệ thống cấp cho bạn trong tài khoản giao dịch hợp đồng USDT của mình. Bạn có thể mở các vị trí như thể bạn đang sử dụng tiền thưởng giao dịch của mình.

Nếu bạn đóng một vị trí có lợi nhuận, bạn có thể giữ, chuyển hoặc rút lợi nhuận đã thực hiện. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chuyển lợi nhuận thực hiện ra khỏi tài khoản tương lai của mình, tất cả tiền thưởng giao dịch còn lại trong tài khoản giao dịch tương lai của bạn sẽ được hệ thống tự động thu hồi.

Nếu bạn đóng vị thế của mình khi thua lỗ hoặc buộc phải đóng vị thế đó, tiền thưởng giao dịch sẽ chịu 50% số tiền thua lỗ. Phí giao dịch phát sinh để mở và đóng vị thếphí tài trợ trong quá trình giữ vị thế sẽ do tiền thưởng giao dịch chịu 50%.

Nếu bạn có đồng thời tiền và tiền thưởng giao dịch trong tài khoản tương lai của mình, 50% phí và tổn thất phát sinh sẽ được khấu trừ từ tiền thưởng giao dịch trước tiên.

 

Quy tắc sử dụng:

 • BitMart có quyền thay đổi điều khoản, tiêu chí đánh giá và khoản thanh toán của tất cả dịch vụ BitMart Earning vào bất kỳ lúc nào.
 • Phần thưởng giao dịch chỉ có thể được sử dụng để giao dịch tương lai trong BitMart.
 • Bạn không thể rút tiền thưởng giao dịch của mình. Việc chuyển tiền từ ví tương lai sang ví giao ngay sẽ dẫn đến việc mất ngay tất cả tiền thưởng giao dịch.
 • Đối với người dùng có vị thế mua hiện tại bao gồm tiền thưởng giao dịch, không thể mở đồng thời vị thế bán và ngược lại.
 • Phần thưởng giao dịch có thể được sử dụng để mở và đóng các vị thế nhằm thanh toán tất cả các khoản phí (bao gồm phí giao dịch và phí cấp vốn) và các khoản lỗ, đồng thời 50% phí và khoản lỗ sẽ được khấu trừ từ phần thưởng giao dịch.
 • Đòn bẩy tối đa cho người dùng tiền thưởng giao dịch thuần túy để mở một vị thế là 5.
 • Thời hạn Hiệu lực của Tiền thưởng Giao dịch Mặc định sẽ là 21 ngày, BitMart có quyền điều chỉnh các khoảng thời gian dựa trên điều khoản và điều kiện của chiến dịch.
 • Khi bạn giữ một vị trí với khoản tiền gửi thưởng giao dịch, số tiền nạp vào ít hơn số tiền ký quỹ và số tiền rút tiền bằng 0. Nếu bạn cần rút tiền, vui lòng đóng vị trí trước rồi mới tiến hành rút tiền.
 • Tất cả chức năng giao dịch trên tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa.
 • BitMart bảo lưu quyền giải thích cuối cùng các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện mà không cần thông báo trước.

Sao chép tài khoản giao dịch - Quy tắc sử dụng tiền thưởng giao dịch

 1. Tỷ lệ khấu trừ tiền thưởng giao dịch giống như tỷ lệ khấu trừ tiền thưởng giao dịch của tài khoản tương lai: 50%.
 2. Giới hạn đòn bẩy đối với tiền thưởng giao dịch thuần túy giống như giới hạn đòn bẩy đối với tiền thưởng giao dịch của tài khoản tương lai, hiện được đặt ở mức 5. Khi người theo dõi chọn tuân theo đòn bẩy của nhà giao dịch chính để mở các vị thế, nếu đòn bẩy của nhà giao dịch chính vượt quá giới hạn đòn bẩy đối với phần thưởng giao dịch thuần túy, giao dịch sao chép của người theo dõi sử dụng phần thưởng giao dịch thuần túy sẽ không được thực hiện. Phần thưởng giao dịch hỗn hợp và việc sử dụng đòn bẩy vẫn không bị ảnh hưởng. *Ví dụ: nếu nhà giao dịch chính mở một vị thế với đòn bẩy 50 bằng tiền của chính họ. Người theo dõi đang sử dụng tiền thưởng giao dịch thuần túy, nên họ sẽ không tự động sao chép giao dịch. Nếu nhà giao dịch chính mở một vị thế có đòn bẩy bằng hoặc nhỏ hơn 5, thì người theo dõi sẽ tự động sao chép các giao dịch sử dụng tiền thưởng giao dịch thuần túy.
 3. Nếu tài khoản giao dịch sao chép của người theo dõi bao gồm tiền thưởng giao dịch, bất kỳ khoản tiền nào được chuyển ra khỏi tài khoản giao dịch sao chép sẽ dẫn đến việc thu hồi hoàn toàn phần thưởng giao dịch còn lại.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Tiền điện tử phải chịu rủi ro thị trường cao và biến động bất chấp tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên thực hiện nghiên cứu của họ và tự chịu rủi ro khi đầu tư. BitMart sẽ cố gắng chỉ niêm yết các đồng coin chất lượng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ của bạn khi đầu tư.

 

Bài viết này có hữu ích không?

225 trên 244 thấy hữu ích

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.